Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Αίτηση για ερμηνεία διαθήκης Καραπιδάκη Ευμενίου
Επιβολή διοικητικού προστίμου
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου
Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024
Εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα - ν. 4959/2022 (Α’ 144)
Παράταση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18Α του ν. 4251/2014 σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής εποχικής εργασίας
Αποτελέσματα κλήρωσης
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, δημοσίευση του ν.4997/2022 σχετικά με την τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021