Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Καλοκαιρινού Ιδρύματα- Ανακοινώσεις εκμίσθωσης καταστημάτων
Μανασσάκη Μαρία Κληροδότημα - ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο
Υπογραφή Σύμβασης για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης-Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι και τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας και διαχείρισης των επισκεπτών στη νήσο Χρυσή [Μέτρα 4.1 και 6.1 Σχεδίου Δράσης ν.Χρυσή]
Η υποβολή αιτήσεων για την προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία ΛΗΓΕΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Εργαζάκειο Ίδρυμα, προκήρυξη υποτροφιών
Γιαννακάκειο Ίδρυμα, προκήρυξη υποτροφιών
Φαφούτης Ίδρυμα - προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών
Με το αριθμ πρωτ. 6887/18-08-2022 έγγραφο της η Δ/νση Διοίκησης της ΑΔΚρήτης σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμό 6Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι (66) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Διαδικασία εισδοχής και προσωρινής απασχόλησης στον τομέα της εποχικής αγροτικής οικονομίας πολιτών τρίτων χωρών
Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θητεία από 1-1-2023 έως 31-12-2024.