Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

η 5Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 38/19.07.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.
Διεξαγωγή εκλογών υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο νομό Ηρακλείου για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Υ.Σ. Υπαλλήλων Α.Δ.Κ.
Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακά Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για την λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για την Παρασκευή 2 Ιουλίου
Καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των α) μονίμων και β) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Α.Δ.Κ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - οδηγίες υγειονομικού περιεχομένου - μέτρα προστασίας.
Η γενναιότητα του Εμβολιασμού και η ιστορική στιγμή της Ευθύνης
Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την χρονική περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12-2022
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.