Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας γ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για την διακήρυξη του έργου " Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, παραλία και λοιπούς κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δημόσιους χώρους Περιφέρειας Κρήτης σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης των αρμοδίων Υπηρεσιών σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα ( Δράσεις 2023-2024-2025)."
Διαγωνισμός για το έργο Κατεδαφίσεων εντός ζωνών Αιγιαλού Κρήτης

Δημοσίευση Διακύρηξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίω

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτύπωσης (Αυθεντικά ή Ισοδύναμα μελάνια / toner / drum για φωτοτυπικά μηχανήματα εκτυπωτές και πολυμηχανήματα), ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της ΑΔΚ.
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών και ισοδύναμων) Εκτύπωσης, ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθ

Προμήθεια τεσσάρων (4) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου pick up με τετρακίνηση (4Χ4) χωρητικότητας πεντακοσίων λίτρων (500 lt) νερού» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» MIS 5050567 υποέργο 1 της πράξης: «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών» με το ακρωνύμιο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ».
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2022 και μέχρι τις 31-03-2023.