Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Χάρτης Δ/νσης Διοίκησης

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης κ Παροχής Πληρ. Ν. Χανίων

35.496085169184, 24.048546958301
Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

35.496133211326, 24.0484276
Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης κ Παροχής Πληρ. Ν.Ρεθύμνης

35.36596150532, 24.480910211444
Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

35.365944007192, 24.480953126787
Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

35.188520532634, 25.71507712576
Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης κ Παροχής Πληρ. Ν.Λασιθίου

35.188471211198, 25.7151187
Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Άγ. Νικόλαος

Διεύθυνση Διοίκησης

35.33907491126, 25.1476121
Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο

Ανακοινώσεις

η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας…
Τροποποίηση της Προκήρυξης 10K/2021 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 60/22.11.2021.
10Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/22.11.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου…
η 8Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 49/5.10.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και…
η 5Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 38/19.07.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο…