Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Συντονίστρια: Δρ. Καργιολάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωτεχνικών
  Με την αριθ. 10587/28.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΝΚΥΟΡ1Θ-ΔΓΧ)  απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίστηκε Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 404125 , 2810 529255, 2810 529274
E-mail: x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

 

Γραμματέας Συντονίστριας: κα Χαλκιαδάκη Ευαγγελία 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 404171

E-mail: e.chalkiadaki@apdkritis.gov.gr