Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής:

Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

τηλ.: 2810 529 266, email:   i.syskakis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μουρτζάκη Βαγιούλα, ΔΕ Διοικητικών (Γραμματέων)
τηλ.:  2810 529245,   email:  v.mourtzaki@apdkritis.gov.gr

Χασουράκη Ευγενία, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
τηλ.:  2810 529247,   email:  e.chasouraki@apdkritis.gov.gr

FAX       2810 529289

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

   

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Διακύρηξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης»
Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης και Καθορισμός του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή», στο πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων «4.1» και «6.1» του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσής (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021), προϋπολογισμού 30.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 37.200,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του αρ.118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει .
Έγγραφο ΤΕΕ / ΤΑΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα "Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα-άρθρο 111 του ν. 4850/2021"
Διακύρηξη - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση έργου "Συντήρηση κτιρίων της Δ/νσης Αλλοδαπών της ΑΔΚ στο Ηράκλειο Κρήτης"