Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση της νήσου Χρυσή
 • Συμμετοχή της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνέδριο για την…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Περιφερειακό Τμήμα…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρίας Κοζυράκη με τον…
 • Δασικοί χάρτες: πώς διαμορφώνονται τα τέλη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του…
 • Παράταση λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών…
 • Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών και…
 • Οδηγίες προστασίας από Δασικές Πυρκαγιές σε κατάσταση πολύ υψηλού και ακραίου (…

Ανακοινώσεις

 • Αίτ. δαπάνης για την κατεδάφιση βόθρου και περίφραξης στις Γούρνες Τεμένους, Δ…
 • Αίτημα δαπάν. και απόφαση ανάλ. υποχρ. για την κατεδάφιση στα ''Μάρμαρα'' του Δ…
 • Αναβάθμιση της Γεωπύλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Τρίτη 21.09.2021
 • Μελισσείδιο Πνευματικό Κέντρο- ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 5227978