Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

 • Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων…
 • Μανασάκη Μαρία Κληροδότημα- Περίληψη για ερμηνεία διαθήκης
 • Εμπρόθεσμη αποστολή των φυσικών φακέλων αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί…
 • Μανασάκης Στυλ. - πίνακας προσφορών
 • Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων…
 • Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών επόπτευσης - επιτήρησης της Νήσου Χρυσή
 • Μακράκης Ίδρυμα- ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος
 • Παπαδόπετρος Κληροδότημα- χορήγηση υποτροφιών
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 7176251