Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Συνάντηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΟΦΥΠΕΚΑ στα Χανιά για τη λειτουργία του…
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΟΑΚ για την…
 • Από την Διεύθυνση Δασών Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο Σάββατο 3 Ιουλίου ο…
 • Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διάσωση και διατήρηση των μνημειακών δέντρων στην…

Ανακοινώσεις

 • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια…
 • η 5Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 38/19.07.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά…
 • Διεξαγωγή εκλογών υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο νομό Ηρακλείου για…
 • Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων…
 • Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «…
 • Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «…
 • Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για την λειτουργία του Εθνικού Δρυμού…
 • Καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των…
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 4636270