Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Συνάντηση εργασίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Πρόγραμμα ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ…
 • Συνάντηση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης με τον νέο Διοικητή της ΣΕΑΠ Ταξίαρχο Α.…
 • Εκδόθηκε η ρυθμιστική απόφαση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης για θέματα που αφορούν…
 • Συνάντηση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τη νέα Διοικούσα…

Ανακοινώσεις

 • Καλοκαιρινού Ιδρύματα, ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων
 • Καλοκαιρινού Ιδρύματα, ανακοινώσεις και πίνακες εκμίσθωσης ακινήτων
 • Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης…
 • Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και…
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς