Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών & Παραβάσεων του Ν.3870/2010

Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Υπεύθυνη : Κυριακή Μεσσαριτάκη - Πρόεδρος Εφετών ΔΔ     

Τηλ.: 28210.20469

Ανακοινώσεις

Απόφαση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών.
Απόφαση Επιτροπής 1/2016
Απόφαση 4 επί της Ένστασης του Μιχαήλ Δαριβιανάκη.
Απόφαση 3 επί των ενστάσεων των συνδυασμών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΚΛΟΓΩΝ 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΚΛΟΓΩΝ