Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης κ Παροχής Πληρ. Ν.Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Σταθουδάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό.
  2. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
  3. Τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.22135
Προσωπικό:

Καφφάτου Όλγα            28310.22135
Λαγουδάκη Αθανασία   28310.26929
Καλησπεράκη Ειρήνη   28310.26929

Ανακοινώσεις