Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών – Απομάκρυνση τροχόσπιτων που…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την εκπρόσωπο του…
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης στην Αποκεντρωμένη Κρήτης για τη χρηματοδότηση…
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022

Ανακοινώσεις

 • Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων…
 • Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Αναρτημένου Δασικού…
 • Κατάργηση διάταξης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία (…
 • Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (…
 • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ

 • Αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) της Δ/νσης Δασών Χανιών
 • Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης - επιτήρησης της…
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 6888644