Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

  • Συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην άσκηση σεισμού παγκρήτιας…
  • Συνάντηση με τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,…
  • Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. με τη Γραμματέα…
  • Ολοκλήρωση έργου INTERREG - Πρόγραμμα ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης…

Ανακοινώσεις

  • Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμη η υποβολή αίτησης από πολίτες τρίτων χωρών για άδεια διαμονής…
  • Το πρωτόκολλο θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας στις 16-02-2024 15.30 για λόγους συντήρησης.
  • Διαγωνισμός για το έργο Κατεδαφίσεων εντός ζωνών Αιγιαλού Κρήτης
  • Καλοκαιρινού Ιδρ. - ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων Α30-01 και Α36-01