Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 29-03-2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2022 και μέχρι τις 31-03-2023.