Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις Δασικών Χαρτών Δ/νση Δασών Ν. Χανίων

Εμπρόθεσμη αποστολή των φυσικών φακέλων αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη ΠΕ Χανίων
Αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) της Δ/νσης Δασών Χανιών
 Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.