Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 04-08-2022

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Κατόπιν πέρατος προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων —τη Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022— υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η υποβολή των σχετικών αιτήσεων (αντιρρήσεων ή διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων) είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή του φυσικού φακέλου των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα ελεγχθούν και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Κατόπιν τούτου, ενημερώνουμε όλους όσους υπέβαλαν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και τα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων και, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί και δηλωθεί, να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, ανά αίτημα ξεχωριστά, στην Δ/νση Δασών Χανίων, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2022.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών Χανίων. Για την ταχυδρομική αποστολή, για το χρονικό περιθώριο υπολογίζεται η σφραγίδα ταχυδρομείου

Οι μεν αντιρρήσεις θα αποστέλλονται / απευθύνονται προς το Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Χανίων, στην ταχυδρομική διεύθυνση ΣΥΑΔΧ Χανιών, Δ/νση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή Χανίων, ΤΚ 73100, Χανιά, οι δε αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας προς τη Δ/νση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή Χανίων, ΤΚ 73100, Χανιά. Για την αυτοπρόσωπη υποβολή, σε κάθε περίπτωση, οι φυσικοί φάκελοι παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών Χανίων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ