Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις Δασικών Χαρτών Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.
Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.
Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.