Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 21-03-2011

Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της Γ΄ δόσης 20% των έργων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄οίκον βοήθειας» και «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».