Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 14-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών, αλόης και φραγκόσυκου στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για το καθορισμό δεικτών της καλλιέργειας αλόης και φραγκόσυκου, που δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση 26983/19-12-2013 («Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013») και μετά από την κατάθεση προτάσεων από διάφορους φορείς για τις καλλιέργειες αυτές, κατέληξε ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνταξη των σχεδίων δράσης και να υπάρξουν ενιαίες τιμές για ΜΑΕ και ΑΠΑ ανά στρέμμα για το σύνολο των υποψηφίων στην Περιφέρεια Κρήτης, θα δέχεται τα παρακάτω στοιχεία:

- Καλλιέργεια αλόης - ΣΥΝΟΛΟ ωρών/έτος 390 - ΑΠΑ (ευρώ/έτος) 2.500

- Καλλιέργεια φραγκόσυκου - ΣΥΝΟΛΟ ωρών/έτος 114 - ΑΠΑ (ευρώ/έτος) 1.250