Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 21-10-2020

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της  Β΄ & Γ΄  και  Γ΄ δόσης για 36 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ.:  202006100408, 202006100409 και 202006100422 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε