Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 5-11-2020 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤ/ΣΗΣ

Αιτήσεις προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κρήτης

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, επίδοση της άδειας, χορήγηση για λογαριασμό ανηλίκου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ηλεκτρονική σελίδα  https://applications.migration.gov.gr  και  κλείνει ηλεκτρονικά το ραντεβού ακολουθώντας τις οδηγίες

Επίσης αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς) οι κάτωθι αιτήσεις:

  • Αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση μετάκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.1 του άρθρου 12 για έγκριση μετάκλησης για εξαρτημένη, της παρ. 3 του άρθρου 13 για εποχιακή εργασία, της παρ. 1 του άρθρου 13Α για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 για εποχιακή εργασία αλιεργατών.
  • Αιτήσεις θεραπείας
  • Αιτήσεις επανεξέτασης
  • Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης
  • Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης (θεώρηση εισόδου)
  • Αιτήσεις που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας
  • Αιτήσεις για γνωστοποίηση απώλειας ή αλλαγής διαβατηρίου στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται επανέκδοση
  • Γενικές αιτήσεις (π.χ. για χορήγηση Βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, αίτηση επίσπευσης κτλ)
  • Ζητηθέντα συμπληρωματικά, αλλαγή προσωπικής κατάστασης, νέα διαβατήρια με επικύρωση μόνο για κατόχους νέων βιομετρικών αυτοτελών εγγράφων, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας