Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 27-5-2024

Στο Μιλάνο ταξίδεψε από 15-17 Μαΐου η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, μετά από πρόσκληση του Πολυτεχνείου της ιταλικής μητρόπολης (Politecnico diMilano) για να συμμετέχει στις ακαδημαϊκές διεργασίες της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Δομημένου Περιβάλλοντος και Μηχανικής  Κατασκευών (DABC). Αφορμή για την πρόσκληση και τη διερεύνηση συνεργασίας με το Πολυτεχνείο του Μιλάνου υπήρξε η τιμητική συμμετοχή της κ. Κοζυράκη στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος TOPIO-HORIZON-MSCA-2022 (2023-27)το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (FORTH) και συμμετέχουν ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα από επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Η Γραμματέας συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Σχολής, Stefano Capolongo, ο οποίος την ξενάγησε στο νεοσύστατο Κέντρο Αρχιτεκτονικής, Ίδρυμα Renzo Piano, καθώς και με άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου. 

Στο πλαίσιο του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Έργα για το Περιβάλλον και το Τοπίο» (European Environmental and Landscape Politics and Projects), η κ. Κοζυράκη παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης που εκτελείται για την προστασία, διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της νήσου Χρυσή, στην ομιλία της με τίτλο «Ευκαιρία επιβίωσης για μια απειλούμενη Κρίσιμη Περιοχή Βιοποικιλότητας: πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε ένα μικρό νησί στη νοτιοανατολική Ελλάδα». Επίσης, η Γραμματέας συμμετείχε ενεργά στη διδακτική διαδικασία μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της αρχιτεκτονικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής τοπίου και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς στο Πολυτεχνείο, τόσο στο Μιλάνο όσο και στην πόλη Piacenza

Διαπιστώνοντας το εύρος και τα πλεονεκτήματα των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, ενός σημαντικού  ακαδημαϊκού ιδρύματος με μεγάλη εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα και στενή διασύνδεση με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΑΔ Κρήτης ως συνεργάτης σε πρόγραμμα του INTERREG MED για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεσογειακών πόλεων, στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα και Δήμοι από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και το Πράσινο Ταμείο.   

Εικόνα