Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 14-03-2024

Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων

α) για τα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και

β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.