Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 31-07-2023

Στο πλαίσιο έργου περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, που συντονίζει η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με αντικείμενο την εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας και τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης και Εποπτείας των νήσων Χρυσής και Μικρονησίου του Δ. Ιεράπετρας, διεξάγεται σχετική έρευνα με ερωτηματολόγιο που έχει ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις φορέων και των επισκεπτών για τη διαχρονική κατάσταση στη ν. Χρυσή.  

Μπορείτε να συμμετέχετε στην εν λόγω έρευνα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://protectchrissi.gr/quest-el.html  

είτε ως εργαζόμενος Φορέα που εμπλέκεται στο σχεδιασμό, διαχείριση, φύλαξη ή/και υποστήριξη των δραστηριοτήτων στη Νήσο Χρυσή, είτε ως δυνητικός επισκέπτης.  

Στο ερωτηματολόγιο διερευνώνται δύο πιθανά σενάρια, τα οποία έχουν τις εξής λειτουργικές δυνατότητες: 

1. Απόλυτη απαγόρευση οιουδήποτε είδους δραστηριότητας στη Νήσο Χρυσή, εκτός από την ελεγχόμενη επίσκεψη με σκάφη αναψυχής σε συγκεκριμένες παραλίες που δεν θα διαθέτουν υποδομή πρόσδεσης ή αγκυροβόλησης για την αποβίβαση των επισκεπτών επί της νήσου. 

2. Ελεγχόμενη, χωρικά και χρονικά, δραστηριότητα. Ο έλεγχος θα αφορά τη συμμόρφωση του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών με τα όρια της φέρουσας ικανότητας στα τμήματα του νησιού που μπορούν να δέχονται επισκέπτες. Άλλα τμήματα απόλυτης προστασίας θα είναι πλήρως αποκλεισμένα για τους επισκέπτες, ενώ το σύνολο της Νήσου Χρυσή θα αποκλείεται από τους επισκέπτες τις κρίσιμες περιόδους αναγέννησης της βλάστησης και αναπαραγωγής της πανίδας.  

Για κάθε ένα από τα δύο σενάρια, εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο σχετικές ερωτήσεις που επιχειρούν να αποτυπώσουν την προσωπική σας αντίληψη, τόσο για την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων όσο και για τις προσδοκώμενες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της Νήσου και στο οικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.  

Για την αποτελεσματικότητα των συμπερασμάτων της έρευνας, παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα ενημέρωση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους  εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες, υπαλλήλους και δυνητικούς επισκέπτες εποπτεύετε ή γνωρίζετε. 

Τα ερωτηματολόγια μπορείτε επίσης να βρείτε στον ιστότοπο https://protectchrissi.gr/, όπου συμπληρωματικά υπάρχει και αγγλική μετάφραση για τα ερωτηματολόγια που αφορούν στους ξενόγλωσσους επισκέπτες. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας σε αυτό το κρίσιμο έργο προσδιορισμού της καταλληλότερης διαχείρισης και διακυβέρνησης για την προστατευόμενη περιοχή των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι Δ. Ιεράπετρας Λασιθίου.