Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 29-6-2023

Συνάντηση με τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, είχε  στο Ηράκλειο η Προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης, κα Λένα Γρηγοροπούλου, οργανική μονάδα που υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και συντονιστής της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης νήσου Χρυσή, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η κα Ε. Τιμοθεάτου, επιστημονικός συνεργάτης της Μ.Δ.Π.Π. Ανατολικής Κρήτης και η κα Ε.-Φ. Δρακάκη, ειδική συνεργάτης της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης.

Συζητήθηκαν θέματα διαχειριστικών δράσεων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές της ανατολικής Κρήτης. Για τη νήσο Χρυσή, συζητήθηκε η πρόοδος των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου διαχείρισης, ζητήματα που προκύπτουν από την έως σήμερα πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και ενεργειών του Σχεδίου καθώς και ο συντονισμός των φορέων της Α.Δ.Κ., του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. και της Επιτροπής παρακολούθησης σχετικά με την ενδυνάμωση της προστασίας και την αειφορική διαχείριση του μοναδικού χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι.

Η Γραμματέας επισήμανε τη σπουδαιότητα τήρησης των συμβατικά  προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, τονίζοντας την επιτακτική αναγκαιότητα επικαιροποίησης και παράτασης του προγραμματισμού των διαδικασιών, προκειμένου να έχει αποτελεσματική εφαρμογή το γενικό και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Εικόνα