Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 05-04-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35400


Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 στις 14.740 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Περιφέρεια Κρήτης Θέσεις

Σύνολο   

14.740

Αλιεργάτες   

150

Αλιεργάτες   

150

Εξαρτημένη εργασία

7.460

Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης   

130

Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών   

150

Αποθηκάριοι και ζυγιστές   

100

Βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού   

100

Εναερίτες   

20

Εργαζόμενοι σε πλυντήρια ιματισμού   

50

Εργάτες ελαιουργείων - συσκευαστηρίων - τυροκομείων)   

1.000

Εργάτες κατασκευών οικοδομών (ιδίως κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν)   

3.000

Κηπουροί / συντηρητές χώρων πρασίνου   

100

Μελισσοκόμοι   

140

Οδηγοί φορτηγών και βαρέων οχημάτων    λ

50

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι   

200

Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων   

& 100

Τεχνίτες / χειριστές μηχανημάτων ξύλου - μετάλλου κλπ   

90

Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και επιπλοποιοί  

 45

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 8c εξοπλισμού & συναρμολογητές (μονταδόροι)   

300

Χειριστής περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ)   

28

Χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών   

50

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγός κλπ)   

1.807

Εποχική   

7.030

Κηπουροί / συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις

100

Εμψυχωτές τουρισμού (Ψυχαγωγοί - Διασκεδαστές - Animatem-κλπ)

^ 30
 

Καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές κοινόχρηστων χώρων/καμαριέρης/α)

150

Εργάτες υπηρεσιών αποσκευών αεροδρομίου

250
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ)  
 
 6.500
Υψηλής Ειδίκευσης    
 
100
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (διάφορες ειδικότητες)     100