Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 23-11-2022

Σχετικά με δημοσίευμα στον ημερήσιο τοπικό τύπο, με το οποίο δημοσιοποιείται επιστολή φορέων του Ρεθύμνου προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του Φοινικόδασους του Πρέβελη στο Ρέθυμνο και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας του και, προς αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων στο αναγνωστικό κοινό, γνωστοποιούμε τα παρακάτω.

Στη δημοσιευμένη επιστολή τους προς τον αρμόδιο Υφυπουργό, οι σχετικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταθέτουν αυτολεξεί ότι «ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν, μιας και την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της περιοχής που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, έχει η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». Φρονούμε ότι αναφέρονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με την από 13 Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σύνολο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους, και αποτελούν έκτοτε περιφερειακές υπηρεσίες του ως άνω Υπουργείου.

Ως εκ τούτου, η προστασία του δασικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή του Φοινικόδασους Πρέβελη αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών της συσταθείσας Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο απευθύνεται η επιστολή των φορέων, και όχι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Εικόνα