Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 26-10-2022

Προγραμματισμένη συνάντηση είχε χθες στο Ηράκλειο η Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη με στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τις κκ Συκά Ευμορφία, συντονίστρια περιφερειακών υπαλλήλων (Outreach Coordinator) και Παπαδάκη Μαρία, περιφερειακός υπάλληλος Κρήτης (Outreach Assistant), με αφορμή τις δράσεις που υλοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές, Επανένταξη και Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στην Αττική (AVRR/OCAVRR), για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ελλάδα.

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις δομές οργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων ένταξης μεταναστών στην περιοχή της Κρήτης, και τη συμμετοχή σε προγράμματα στέγασης και εργασίας. Έμφαση δόθηκε και έγινε αναλυτική παρουσίαση, στις δυνατότητες και τις διαδικασίες που διευκολύνουν την εθελούσια επιστροφή μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, με ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους συνεργασίας με Μ.Κ.Ο. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Ε.Τ.Α.Μ.Ε.) και 25% από εθνικούς πόρους, λαμβάνοντας  χώρα αδιάλειπτα από το 2010 σε εθνικό επίπεδο.

Η Συντονίστρια ευχαρίστησε τις εκπροσώπους του Δ.Ο.Μ. για την εκτενή και επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός στην Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να συνεργάζονται και να διατηρούν μια ολοκληρωμένη εικόνα ως προς την εφαρμογή και πορεία υλοποίησης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών του Δ.Ο.Μ. στους νομούς της Κρήτης και, ειδικά, σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός μεταναστών και αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Εικόνα