Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 06-10-2022

Παράταση έως 31 Μαρτίου 2023 της κατά παρέκκλιση διαδικασίας του άρθρου 16ου του ν. 4783/2021 (Α΄ 38Α  ) απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία .

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων των εργοδοτών,  για την προσωρινή απασχόληση στον τομέα της εποχικής αγροτικής οικονομίας πολιτών τρίτων χωρών. Η ρύθμιση αυτή αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, είτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) (κατά παρέκκλιση διαδικασία εισδοχής και απασχόλησης, αρ. 16ο, παρ. 1), είτε διαμένουν στην Ελλάδα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί (κατά παρέκκλιση διαδικασία απασχόλησης, άρθρο 16ο, παρ. 1α). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εργοδοτών εξέπνευσε την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, εν όψει σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική προθεσμία πρόκειται να παραταθεί έως την 31η Μαρτίου 2023. Προς τούτο, η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (e-Υπηρεσίες) θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερομένους εργοδότες και οι υπηρεσίες σας θα προχωρούν απρόσκοπτα στην ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων.

1.      https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton

Αίτηση μετάκλησης εποχιακών εργατών γης - Έκτακτη διαδικασία εισδοχής άρθ.16  Ν. 4783/2021, αρθ. 62, Ν. 4950/2022


2.     https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton  (αφορά τους παράτυπα διαμένοντες)

Αίτηση προσωρινής απασχόλησης εποχιακών εργατών γης - Έκτακτη διαδικασία άρθ.16 παρ.1 α Ν. 4783/2021, αρθ. 62, Ν. 4950/2022