Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 01-09-2022

Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι  του Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης και Καθορισμός  του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή», στο πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων «4.1» και «6.1» του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσής (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021), προϋπολογισμού 30.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 37.200,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του αρ.118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει .

Λεπτομέρειες βλέπε στα συνημμένα αρχεία.