Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 22-07-2022

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης - επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.