Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 28-06-2022

 Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

σας ενημερώνει ότι η απασχόληση των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία (άρθρο 13α του Ν. 4251/2014 ) καταργείται από την 1η Ιουλίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και του άρθρου 73 παρ 2 του Ν. 4825/21 (ΦΕΚ 157Α/4-9-2021 ) .

Ως εκ τούτου

 Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  θα δέχεται και θα διεκπεραιώνει αιτήσεις οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί ή έχουν σταλεί με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 31/Ιουνίου 2022-06-28.

 

Η Διευθύντρια

Αμαλία Παπαδάκη Μυρωνάκη Αμαλία