Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 30-05-2022

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της  Β΄ & Γ΄   δόσης για 2 δικαιούχους και αποστάλθηκε η  με αριθμ.: 202206100517  παρτίδα πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E.