Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 25-05-2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗ (Ε.Πα.Σ.Δ.Χ.)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2022

                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή, πραγματοποιώντας την 6η κατά σειρά δια ζώσης συνεδρίασή της.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η πρόοδος των προβλεπόμενων, από το θεσμοθετημένο Σχέδιο Δράσης, μέτρων για τη νήσο Χρυσή καθώς και επιπλέον έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περ/ντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της έγκρισης των όρων σύναψης δύο [2] Προγραμματικών Συμβάσεων από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αποτελεί το φορέα χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης. Η έγκριση των Π.Σ. σηματοδοτεί την έναρξη εκπόνησης (α) κρίσιμου ερευνητικού προγράμματος από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ) και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), και (β) των προαπαιτούμενων μελετών σύνταξης Σχεδίου Φύλαξης και Φέρουσας Ικανότητας, τα οποία κρίνονται ως υψηλής προτεραιότητας.

Ενημέρωση έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου κατεδάφισης είκοσι (20) αυθαιρέτων κατασκευών στη νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση ισάριθμων σχετικών αποφάσεων κατεδάφισης έτους 2021 της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, με τη μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης εκτός της νήσου με χρήση κατάλληλου πλωτού μέσου (φορτηγίδα με γερανό).

Αντικείμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής θα αποτελέσει η πρόοδος των Προγραμματικών Συμβάσεων με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Δήμο Ιεράπετρας, για τα έργα που είναι φορείς υλοποίησης σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης.

Εικόνα