Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 06-07-2017

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπ'αρίθμ  οικ.2466 27/6/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 11/7/2017 στο επισυναπτόμενο αρχείο.