Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 21-04-2022

Προμήθεια τεσσάρων (4) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου pick up με τετρακίνηση (4Χ4) χωρητικότητας πεντακοσίων λίτρων (500 lt) νερού» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» MIS 5050567 υποέργο 1 της πράξης: «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών» με το ακρωνύμιο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ».