Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 28-2-2022

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν στη νήσο Χρυσή οι εργασίες κατεδάφισης κατασκευών και απομάκρυνσης, εκτός νησιού, των προϊόντων κατεδάφισης στο πλαίσιο ενεργής σύμβασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την εταιρεία "ERGO Καλουδάκης Α.Ε.".

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός όρων και περιορισμών για τη διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση σχεδίου δράσης" (ΦΕΚ 617/Δ/2021), υλοποιεί τα προβλεπόμενα της δράσης 8.2 "Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών και διαχείριση  αποβλήτων κατεδάφισης", η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2022.

Η σύμβαση έργου αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την καθαίρεση είκοσι (20) καταγεγραμμένων αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου τελεσίδικες σχετικές αποφάσεις κατεδάφισης επί της αναδασωτέας περιοχής της νήσου Χρυσή.

Εικόνα