Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 22-2-2022

Συνεχίζει για δεύτερη ημέρα σήμερα Τρίτη 22/2/2022, με τηλεδιάσκεψη λόγω των συνθηκών της υγειονομικής πανδημίας, η πρώτη επίσημη συνάντηση (Kick 0ff meeting) των 46 εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 "A holistic fire management ecosystem for prevention, detection and restoration of environmental disasters" (Ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών καταστροφών), στο οποίο συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ως εταίρος και επιχειρησιακός συνεργάτης της κοινοπραξίας.
Το έργο HORIZON με ακρωνύμιο "DRYADS"  και διάρκεια έως το Μάιο 2025 στοχεύει να χτίσει πάνω σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και να τα ενώσει σε μια ολιστική πλατφόρμα διαχείρισης πυρκαγιάς, που βελτιστοποιεί και επαναχρησιμοποιεί σε κάθε φάση των πυρκαγιών, τους διαθέσιμους κοινωνικό-τεχνολογικούς πόρους. 
Για την πρόληψη και την ετοιμότητα, το DRYADS προτείνει τη χρήση ενός εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου, σε πραγματικό χρόνο, που μπορεί να λάβει πολλαπλές εισόδους ταξινόμησης και να λειτουργήσει με βάση ένα νέο προτεινόμενο νευρωνικό σύστημα αξιολόγησης δεικτών επικινδυνότητας. Τα αποτελέσματα του έργου θα επιδειχθούν και θα επικυρωθούν υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει οκτώ σύνθετες πιλοτικές εφαρμογές που επιλέχτηκαν να γίνουν σε επτά χώρες της ΕΕ και στην Ταϊβάν. Στην υλοποίηση του DRYADS συμμετέχουν 46 Εταίροι (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα ασφάλειας και προστασίας από φυσικές καταστροφές, 3 Πανεπιστήμια, 6 Ερευνητικά Κέντρα, 11 Εταιρείες, 7 Βιομηχανίες, 16 Τελικοί Χρήστες κ.ά.) από την ΕΕ και 1 από την Ταϊβάν. Συντονιστής εταίρος είναι ο επιστημονικός φορέας RISE Fire Research AS από τη Νορβηγία, ενώ από την Κρήτη, εκτός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συμμετέχουν επίσης το Πολυτεχνείο και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Τη σημερινή δεύτερη ημέρα της συνάντησης, έγινε εκτενής αναφορά και παρουσίαση στις δράσεις των εταίρων που αφορούν πιλοτικά έργα  μικρής και μεγάλης κλίμακας και επιδείξεων/σεναρίων, όπως αυτό που θα υλοποιήσει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Δασών Χανίων, σε συνεργασία με τους Εταίρους του Προγράμματος.
Η δράση αυτή αφορά το σενάριο του Ελληνικού πιλοτικού έργου-πεδίου που θα υλοποιηθεί στην τουριστική περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς (ΕΔΛΟ), σε καλοκαιρινή περίοδο αιχμής με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της δοκιμαστικής διαδικασίας στην ανίχνευση πυρκαγιάς για την ασφαλή και γρήγορη εκκένωση του φαραγγιού. Σε αυτήν την επίδειξη θα αναζητηθεί η οργανωτική συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το σενάριο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς θα εντοπίσει και ιεραρχήσει τις δυσκολίες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του πιλοτικού έργου-πεδίου.
    Επόμενη επίσημη και δια φυσικής παρουσίας συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. 

Εικόνα