Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 14-02-2022

 

Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2022

 

                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επικαιροποίηση των αποφάσεων της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2022»

 

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή με σκοπό να αξιολογηθεί η αρ. 1/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και να εξεταστεί το εάν συντρέχουν λόγοι τροποποίησης της εισήγησής της για τον περιορισμό της επισκεψιμότητας στη νήσο Χρυσή την προσεχή τουριστική περίοδο.

Η Επιτροπή συνήλθε με πλήρη απαρτία μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Συντονιστής συνόψισε τις αποφάσεις της Επιτροπής και της αποφάσεις του ΔΣ Ιεράπετρας. Οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας ενημέρωσαν για τους λόγους διαφωνίας της Δημοτικής Αρχής και τις αποφάσεις του πρόσφατου ΔΣ Ιεράπετρας. Ακολούθως τοποθετήθηκε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής με την κοινή επισήμανση ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στα δεδομένα σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, τη φύλαξη, τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών, και της στοιχειώδους έστω εξυπηρέτησης επισκεπτών ιδιαίτερα σε θέματα ατομικών αναγκών και πρώτων βοηθειών. Επισημάνθηκε επιπλέον ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων του ΔΣ Ιεράπετρας είναι ουσιαστικά προτάσεις προς υλοποίηση από άλλους φορείς, για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται μελέτες και αδειοδοτήσεις και περιλαμβάνονται στο υλοποιούμενο Σχέδιο Δράσης για τη Χρυσή.

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση και αιτιολογημένη ψηφοφορία με την οποία αποφασίστηκε, μειοψηφούντος του εκπροσώπου του Δήμου Ιεράπετρας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής.

 

Εικόνα