Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 31-1-2022

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος πρόεκυψε κατόπιν της διενέργειας δημόσιας κλήρωσης στις 27/1/2022 ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.