Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 18-11-21

Τη Δευτέρα 15-11-2021 ξεκίνησε η διαδικασία της εκρίζωσης των πρώτων ιστορικών, με σημαντική πολιτισμική και οικολογική αξία, ελαιόδεντρων από τους χώρους των εργοταξίων του νέου αερολιμένα καθώς και η μεταφορά τους σε προσωρινή θέση εντός του έργου, μέχρι την οριστική μεταφύτευσή τους σε χώρους πρασίνου του Δήμου Μινώα και του Δήμου Ηρακλείου.
Η διαδικασία αυτή, προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε τον προηγούμενο Ιούνιο μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της εταιρείας παραχώρησης "Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε." και, σε εφαρμογή του σχεδίου μεταφοράς που καταρτίστηκε από την αρμόδια Ομάδα διαχείρισης του Έργου, η οποία συστήθηκε με σχετική απόφαση της Συντονίστριας.

Ειδικότερα, πρόκειται για περίπου 40 μνημειακά ελαιόδεντρα, με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, η διάσωση των οποίων αποτελεί μία περιβαλλοντική δράση που έχει ως σκοπό την έμπρακτη διατήρηση και ανάδειξη αυτών των ιστορικών δέντρων ως ταυτότητα και μαρτυρία της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή που υλοποιείται το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. 
Η έναρξη της διαδικασίας της εκρίζωσης και προσωρινής μεταφύτευσης, η οποία θα λαμβάνει χώρα στην περιοχή για ένα διάστημα αρκετών εβδομάδων, έγινε παρουσία της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα. Μαρίας Κοζυράκη καθώς και μελών της Ομάδας Έργου, υπό την καθοδήγηση του γεωπόνου κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο του έργου.
Τα συγκεκριμένα ελαιόδεντρα, σε επόμενο στάδιο και σε κατάλληλο χρόνο, θα μεταφυτευθούν στις οριστικές τους θέσεις, τόσο σε κομβικά, πολυσύχναστα σημεία της πόλης του Ηρακλείου με τη δημιουργία «τοπόσημων» (landmarks) με ενιαία ταυτότητα, αλλά και στους υπαίθριους χώρους εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αναδεικνύοντας τη συνεχή και αδιάκοπη καλλιέργεια της ελιάς στην Κρητική γη και τη διαχρονική συνεισφορά της στη διαμόρφωση του κρητικού πολιτισμού και του τοπίου.

Εικόνα