Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 09-11-2021

Η είσοδος στις Δημόσιες Υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης ή γ) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, για COVID-19 (PCR ή rapid test) και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (βλ.ΚΥΑ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69136, ΦΕΚ 5138/Β΄/05-11-2021).