Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 22-09-2021

Αίτημα δαπάνης για εκτέλεση της με αρ. πρ. 39946/25-11-2016 Απ.Κατεδάφισης βόθρου και περίφραξης  στις Γούρνες Τεμένους, Δ. Ηρακλείου.