Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 22-09-2021

Αίτημα δαπάνης για εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 61/13-01-1998 Απ. κατεδάφισης στα ''Μάρμαρα'' του Δ. Σφακίων

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 61/13-01-1998 Απ. κατεδάφισης στα ''Μάρμαρα'' του Δ. Σφακίων