Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 02-09-2021

Συνάντηση μεταξύ της Συντονίστριας κ. Μαρίας Κοζυράκη και της Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Ανδρούλας Σουρουλλά πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Ηράκλειο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μέλη και τεχνικοί - νομικοί σύμβουλοι της Ένωσης καθώς και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης. 

Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κλάδο και αφορούν σε σημαντικά δημόσια έργα υποδομών στην Κρήτη, τα οποία άπτονται της συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών και τεχνικών  υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Με ιδιαίτερη έμφαση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους όρους διακήρυξης διαγωνισμών έργων καθώς και για τους τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών και διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση στον έλεγχο και στην υλοποίηση των  δημόσιων συμβάσεων. 

Ιδιαίτερα απασχόλησε στη συζήτηση το επίκαιρο ζήτημα της έγκαιρης αντιμετώπισης των συνεπειών από έκτακτα φαινόμενα και συνθήκες που παραπέμπουν σε εξαιρετικές διαδικασίες κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αυτές προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα και διαμορφώνονται μέσα από τη συνεννόηση και συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις κρατικές υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Συντονίστρια ανέλυσε  τις ιδιαιτερότητες και προϋποθέσεις που ορίζουν οι εξαιρετικές αυτές διαγωνιστικές διαδικασίες έργων υποδομής και επεσήμανε την ουσιαστική συνέργεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τις Τεχνικές υπηρεσίες των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομικότητας, της πολιτικής προστασίας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Εικόνα