Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 09-08-21

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στο σύνολο της Επικράτειας δίνεται παράταση, έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021  και ώρα 06:00, στην εφαρμογή της από 05/8 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α/5-8-2021) για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Ν.Π., απαγορεύεται αυστηρά:

Α. κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA, σε δάση, Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών, με εξαίρεση :

  1. κατοικημένες περιοχές,
  2. θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,
  3. ποτάμια και λιμναία οικοσυστήματα, και
  4. τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

Β. κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά όπως, εργασίες ή δραστηριότητες που προκαλούν υπερθέρμανση ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης.

Η απαγόρευση επίσκεψης και διάσχισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων – Φαράγγι Σαμαριάς, σύμφωνα με τις νομοθετικές δεσμεύσεις, εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης και άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Εικόνα