Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου 23-07-2021

Στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο Ηράκλειο, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Φορέα, εκπροσωπούμενου από τη Συντονίστρια κ. Μαρία Κοζυράκη, και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άρη Παπαδογιάννη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». 
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συμβασιοποίηση του έργου, συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής, κ. Χαρά Καργιολάκη καθώς και, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων, κ. Αγγελική Μαρτίνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Εκ μέρους του Ο.Α.Κ., ο κ. Παπαδογιάννης ανέφερε ότι, «σκοπός του Οργανισμού είναι η βελτιστοποίηση στην διαχείριση των υδάτων σε ολόκληρη την Κρήτη. Η μελέτη αυτή, θα μας δώσει ένα πραγματικό “εργαλείο” ελέγχου της στάθμης, τόσο των φυσικών λιμνών όσο και των φραγμάτων που διαχειριζόμαστε, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό τόσο για εμάς και τις υπηρεσίες μας όσο και για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο».
 Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί η δημιουργία πρότυπης μεθοδολογίας και προδιαγραφών εκπόνησης μελετών για τις τεχνητές λίμνες (φράγματα), τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ) και τις φυσικές λίμνες της Κρήτης, και συγκεκριμένα για: 
•    τα φράγματα Ποταμών, Αποσελέμη, Φανερωμένης, Μπραμιανών και, Βαλσαμιώτη,
•    τις λίμνες Κουρνά και Αγιάς, και
•    τον ταμιευτήρα του φράγματος Πλακιώτισσας.

Η πράξη της εκπόνησης των συγκεκριμένων μελετών θα στοιχειοθετήσει το πλαίσιο δράσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων των λιμνών και των ταμιευτήρων της Κρήτης καθώς, μεταξύ άλλων, θα προχωρήσει:
•    στον προσδιορισμό της κατώτατης στάθμης των φυσικών λιμνών και του μέγιστου εύρους διακύμανσης στάθμης των ταμιευτήρων,
•    στη σύνταξη σχεδίου για την επίτευξη Καλού Οικολογικού Δυναμικού (ΚΟΔ) και σωστής εκτίμησης της οικολογικής παροχής, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής,
•    στη σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), στο οποίο θα περιλαμβάνεται υδρογεωλογική μελέτη για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

 Στα πλαίσια της ίδιου έργου θα εφαρμοστεί πιλοτικά η εκπονηθείσα πρότυπη μεθοδολογία στον ταμιευτήρα του φράγματος Ποταμών, η λειτουργία του οποίου είναι κρίσιμης προτεραιότητας. Για το φράγμα θα συνταχθεί Σχέδιο Διαχείρισης και όρων χρήσεων και προστασίας των υδάτων του ταμιευτήρα και θα λάβει χώρα διαδικασία διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα με σκοπό τη θεσμοθέτηση τους.

Εικόνα