Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 19-03-2021

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00€
Λήξη προσφοφών 06-04-2021