Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 30-06-2021

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των α) μονίμων και β) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Α.Δ.Κ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - οδηγίες υγειονομικού περιεχομένου - μέτρα προστασίας.