Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 18-06-2021

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022,  ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.