Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 30-03-2021

Προγραμματισμένη συνάντηση με το Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργο Μαρινάκη είχε στο Ηράκλειο η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, στο πλαίσιο ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται με φορείς, αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωπους συλλόγων για τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Κρήτη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, τέθηκε η συντονισμένη προσπάθεια των δύο φορέων για την υποβολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος θεσμικών προτάσεων για λύσεις σε τεχνικά ζητήματα, τροποποίηση και επιτάχυνση  της διαδικασίας εξέτασης και επικύρωσης των πρόδηλων σφαλμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων με νομοθετική ρύθμιση. Η κ. Κοζυράκη ενημέρωσε το Δήμαρχο για όλες τις ενέργειες στις οποίες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει ήδη προβεί, με αιτήματα της προς το αρμόδιο Υπουργείο, παρείχε στο Δήμαρχο όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών των ενεργειών της και, με τη σειρά του, ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε τη Συντονίστρια για τις απόψεις και θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Ρέθυμνο, εστιάζοντας πρωτίστως στην εξεύρεση λύσεων και στην ικανοποίηση των δίκαιων και σύννομων αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί.
Επίσης η Συντονίστρια υπογράμμισε ότι, σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμη η υπεύθυνη και εκτενής πληροφόρηση όλων των πολιτών ώστε να διασφαλισθεί η έγκυρη ενημέρωση για τη διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών και για τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τις διορθώσεις των σφαλμάτων και την υποβολή των αντιρρήσεων ως προς το χαρακτηρισμό μιας έκτασης.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Δημάρχου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, είχε επιπλέον προγραμματισθεί συνάντηση εργασίας του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Ρεθύμνης, Γιώργου Γεωργαλή και της Προϊσταμένης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, Ιωάννας Υπερηφάνου, με υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να συνεργαστούν και να επεξεργαστούν θέματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης και συμπλήρωσης. Η συνάντηση εργασίας υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και έδωσε τα εχέγγυα ώστε ο Δήμος να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει, με την ανασύσταση του οργανογράμματος του, τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες μέσω της αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Εικόνα