Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 16-03-2021

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι, η ευρεία και συνολική ενημέρωση των πολιτών και των φορέων ακόμα και υπό τις περιοριστικές συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό τουλάχιστον των λελογισμένων αντιδράσεων, προχώρησε (και συνεχίζει) σε μία σειρά συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων- από κοινού ή ανεξάρτητα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος- με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και εκπροσώπους συλλόγων σε όλη την Κρήτη ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική πληροφόρηση και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για τους δασικούς χάρτες. 
Παρακάτω παρατίθεται ενημερωτικό έντυπο, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, για τα σημαντικότερα ζητήματα που εκφράστηκαν και συζητήθηκαν στις συσκέψεις αυτές ανά την Κρήτη.