Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 02-04-2021

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   2/4/2021

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και των

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ως 31-12-2021 ΦΕΚ 1223/Τ.Β/30-03-2021με:

Αναγραφόμενη λήξη ισχύος από 1-1-2020 ως 31-7-2020 και παράταση ως 31-3-2021

Αναγραφόμενη λήξη ισχύος από 1-8-2020 ως 31-3-2021 και παράταση +8 μήνες επιπλέον

Αναγραφόμενη λήξη ισχύος από 1-4-2021 ως 30-12-2021

Ο λόγος παράτασης των εν λόγω αδειών και βεβαιώσεων έγκειται στους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία στην λειτουργία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην ανάγκη ομαλής μετάβασης στη ψηφιακή εποχή και κατ’ επέκταση αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι ανακοινώσεις μας  για τον τρόπο προγραμματισμού ραντεβού καθώς και  για τις κατηγορίες που εξυπηρετούνται και ειδικότερα:

Α. Η ΔΑΜ και τα Τμήματά της υλοποιούν κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού των εξής περιπτώσεων:

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, δηλαδή αιτημάτων των οποίων οι δικαιούχοι κατάθεσης έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου ή ελεύθερο τρίμηνο

• ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

• ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Ή ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε., εφ’ όσον συντρέχει αποδεδειγμένα λόγος επείγοντος χαρακτήρα οποίος συνδέεται είτε με λόγους υγείας είτε με σοβαρές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος ή του συντηρούντος που καθιστούν την κατάθεση της αίτησης άμεσα επιβεβλημένη.

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ληγμένων αδειών διαμονής που έχουν τον περιορισμό της κατάθεσης εντός μηνός μετά την επίδοση

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ  λόγω απώλειας ή κλοπής.

ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 -Γίνονται δεκτές καταθέσεις για ανανέωση άδειας διαμονής μόνον στην περίπτωση που καλείται ο ενδιαφερόμενος να μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους υγείας με προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Β. Προγραμματίζονται και Υλοποιούνται ραντεβού για έκδοση/ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής (ΕΒΝΔ)

2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, οι καταθέσεις αιτημάτων των ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ θα γίνεται από 15-4-2021 αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των ιστοσελίδων:

http://www.apdattikis.gov.gr

https://migration.gov.gr